กรุงไทยหนุนเงินกองทุนอ้อยฯ
ช่วยชาวไร่กว่า 1.5 หมื่นล้านบ.

You may also like...