Daily Archive: มกราคม 12, 2021

สกสว. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิระดับแนวหน้า ระดมสมอง “พัฒนาระบบ ววน. ไทย”

สกสว. จัดเวทีประชุมระดมความคิดเห็น “การพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ เอกชนและนักวิชาการ ร่วมระดมสมองให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯจัดแข่งประดิษฐ์ดาวเทียมเล็ก

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือจัดการแข่งขัน “Thailand CANSAT ROCKET Competition 2021” ระหว่างวันที่ 20 – 23 เมษายน 2564 …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สกสว. พร้อมหนุน ก.พาณิชย์ – ก.อุดมศึกษาฯ ดันธุรกิจไทยโตช่วงโควิด ชูระบบ ‘Tech2Biz’ จับคู่ผู้ประกอบการ – นักวิจัยสร้างนวัตกรรมส่งออก

เมื่อวันที่ 12 มกราคม ที่ผ่านมา ดร.สรรเสริฐ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานเปิดงาน “MARKET LED INNOVATION : เชื่อมตลาดกับนวัตกรรมสร้างสรรค์อนาคต”   ซึ่งมีกิจกรรมเสวน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วศ.ร่วมจ.สมุทรสงคราม สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ แก้ปัญหาผู้ประกอบการแปรรูปมะพร้าวขาวทำลายแหล่งน้ำธรรมชาติ

วศ.ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม สนง.สภาเกษตรกรแห่งชาติ แก้ปัญหาการปล่อยน้ำเสีย ผู้ประกอบการแปรรูปมะพร้าวเป็นมะพร้าวขาว​ ผลิตมะพร้าวขาวทำลายแหล่งน้ำธรรมชาติ เปิดเทคโนโลยีระบบบำบัดน้ำเสียต้นทุนต่ำเป็นระบบต …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

พาณิชย์ ขยายผลยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” จับมือ 7 พันธมิตรด้านวิจัย-นวัตกรรม หนุน SMEs เชื่อมโยงตลาดกับนวัตกรรมสร้างสรรค์อนาคต

พาณิชย์ ขยายผลยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” สยายปีกต่อยอดงานวิจัยจากหิ้งสู่ตลาดสากล​ จับมือ 7 พันธมิตรด้านวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุน SMEs เชื่อมโยงตลาดกับนวัตกรรมสร้างสรรค์อนาคต