Daily Archive: มกราคม 30, 2021

อว. มั่นใจมหาวิทยาลัยพร้อมเปิดเรียนตั้งแต่ 1 ก.พ.

อว. มั่นใจมหาวิทยาลัยพร้อมเปิดเรียนในสถานที่ตั้งแต่ 1 ก.พ. พร้อมกำชับใช้มาตรการป้องกันการระบาดอย่างเคร่งครัด ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัต …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

คุณภาพอากาศโดยรวมพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าPM2.5 อยู่ระดับดี

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 ณ เวลา 16.00 น. คุณภาพอากาศโดยรวมของพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ในระดับดี แต่อย่าลืมสวมอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง #DustBoy …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]