Daily Archive: มกราคม 9, 2022

คนไทยยังตายก่อนวัยอันควรจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อ NCDs “มะเร็ง” แชมป์คร่าชีวิตอันดับ 1

เปิดผลวิจัยแนวโน้มลดอัตราคนไทยตายก่อนวัยอันควรจากกลุ่มโรค NCDs ไม่บรรลุเป้า SDGs ภายในปี 2573 “มะเร็ง” ครองแชมป์เสียชีวิตสูงอันดับ 1 สสส. เร่งสกัด 5 ปัจจัยเสี่ยง เหล้า-บุหรี่-ขาดกิจกรรมทางกาย-โภชนาการ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

เกษตรกรเลี้ยงไก่ปลื้ม ผู้บริโภคเข้าใจกินเนื้อไก่เพิ่ม ร่วมแก้ปัญหาประเทศยามวิกฤตหมูแพง

เกษตรกรเลี้ยงไก่ปลื้ม ผู้บริโภคเข้าใจกินเนื้อไก่เพิ่ม ร่วมแก้ปัญหาประเทศยามวิกฤตหมูแพง เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ทั่วประเทศ รับอานิสงส์หลังผู้บริโภคหันกินเนื้อไก่ทดแทนเนื้อหมูเพิ่มมากขึ้น ร่วมเป็นกำลังสำคัญใ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ภาพรวมทั้งประเทศ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ระหว่าง 3 – 162 ug/m3

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 8.00 น. 📍 กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง 7 – 107 ug/m3 📍 ภาคกลาง มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2 …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. นำกิจกรรม NRCT : บ้านหนูน้อยนักประดิษฐ์ ร่วมงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565” อว.

วช. นำกิจกรรม NRCT : บ้านหนูน้อยนักประดิษฐ์ ร่วมงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565” ของ อว. เชื่อมโยง “ปีสากลแห่งวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ BCG Model” สำนักงานการ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]