Daily Archive: มกราคม 20, 2022

วช.ให้ทุนสร้าง “หุ่นยนต์ปิ่นโต 2” สื่อสารระหว่างแพทย์-คนป่วยมอบรพ.ทั่วไทย

วช.ให้ทุนสร้าง “หุ่นยนต์ปิ่นโต 2” สื่อสารระหว่างแพทย์กับคนป่วยได้ จำนวน 80 ตัวมอบให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ แถมส่งอาหาร ยาและเวชภัณฑ์ได้ด้วย ดร.ปาษาณ กุลวานิช นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กองวัสดุวิศวกรรม กรมวิ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]