Daily Archive: สิงหาคม 4, 2022

กฟผ.โชว์ระบบพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าหมุนเวียน

กฟผ.ใช้เทคโนโลยีโครงข่ายประสาทเทียมพัฒนา “ระบบพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน” ชี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยวางแผนการผลิตไฟฟ้าทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ พร้อมนำเสนอในงานมหกรรมงานวิจัยแห …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ปลัด อว.ฉายชัด อนาคตประเทศไทย หลังโควิด-19 ชู BCG เครื่องจักรเศรษฐกิจใหม่ที่ยั่งยืน-มีมูลค่าสูง งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565

ปลัด อว.ปาฐกถาพิเศษ ฉายชัด อนาคตประเทศไทย หลังโควิด-19 ชู BCG คือ เครื่องจักรทางเศรษฐกิจใหม่ที่ยั่งยืนและมีมูลค่าสูง ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]