Daily Archive: สิงหาคม 15, 2022

วช. – วว. เปิดต้นแบบใช้เทคโนโลยียกระดับปลูกป่าเพาะเห็ดไมคอร์ไรซ่าร่วมปลูกต้นไม้สร้างรายได้ให้ชุมชน

วช. – วว. เปิดต้นแบบใช้เทคโนโลยียกระดับปลูกป่าเพาะเห็ดไมคอร์ไรซ่าร่วมกับการปลูกต้นไม้สร้างรายได้ให้ชุมชน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. จัดจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12 สิงหาคม

วช. จัดจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12 สิงหาคมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจั …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]