Daily Archive: มีนาคม 1, 2023

นักวิทย์ซินโครตรอน “นักวิจัยวัสดุรุ่นใหม่” ตั้งเป้าพัฒนาสู่อุตสาหกรรม

ดร.พินิจ กิจขุนทด นักวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) รับรางวัล “นักวิจัยวัสดุรุ่นใหม่” ตั้งเป้าพัฒนาวัสดุหน้าขั้นสูงสู่การใช …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ชม ช้อป เที่ยวงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงนวัตกรรมทำเอง พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ จ.ปทุมธานี

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงนวัตกรรมทำเอง ระหว่างวันที่ 4 – 5 มีนาคม 2566 เอาใจสายประดิษฐ์ ยกนวัตกรรมเกษตรที่สามารถทำได้เอง ตามวิถีคนยุคใหม่ จัดเต็มกับการอบร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]