Daily Archive: มีนาคม 12, 2023

วช. ร่วม สอศ. บ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ปี66 ภาคใต้

วช. ร่วมกับ สอศ. บ่มเพาะเพิ่มศักยภาพนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจำปี 2566 ภาคใต้ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สำนัก …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]