Daily Archive: กันยายน 25, 2023

เผยโฉม 4 หนุ่มสุดยอด Gen Z Ambassadors โครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566

เผยโฉม 4 หนุ่มสุดยอด Gen Z Ambassadors ในโครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 พร้อมทำหน้าที่ส่งต่อแรงบันดาลใจสู่รุ่นต่อไป

รวมพลคนหัวใจสีเขียวปั่น วิ่ง เดินกับกิจกรรม “Khao Yai Car Free Day 2023”

รวมพลคนหัวใจสีเขียวปั่น วิ่ง เดินกับกิจกรรม “วันเขาใหญ่ปลอดรถ 2023Khao Yai Car Free Day 2023)” เพื่อขับเคลื่อนการลดปริมาณขยะ แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน วางเป้าหมาย Car Free Zone ในอนาคตเพื่อ“เข …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ส.ป.ก. MOU 15 หน่วยงาน เสริมทัพร่วมพัฒนาพื้นที่และเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน

ส.ป.ก. เซ็น MOU 15 หน่วยงาน ยกระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค ในพื้นที่ คทช. พื้นที่ในอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรฯ และพื้นที่อื่นในเขตปฏิรูปที่ดิน เสริมศักยภาพแหล่งน้ำ พัฒนา อนุ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ธอส. โชว์ความสำเร็จ 10 ผลงานแบบบ้านประหยัดพลังงาน “โครงการสินเชื่ออยู่เย็น เป็นสุข”

ธอส. โชว์ความสำเร็จ 10 ผลงานแบบบ้านประหยัดพลังงาน “โครงการสินเชื่ออยู่เย็น เป็นสุข” ยกระดับที่อยู่อาศัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อโลกที่ยั่งยืน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เผยความสำเร็จ “แบบบ้านประหย …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]