Daily Archive: มกราคม 10, 2024

ชวนฉลอง “วันเด็กแห่งชาติ” ตะลุยดินแดนแห่งจินตนาการกับเหล่าฮีโร่ตัวน้อย พร้อมสัมผัส Ultraman Blazar สูง 2 เมตรครั้งแรกในไทย ณ ไอคอนสยาม

ไอคอนสยาม และไอซีเอส ผนึกพันธมิตร ร่วมฉลอง “วันเด็กแห่งชาติ” สร้างปรากฏการณ์ความสุข ตะลุยดินแดนแห่งจินตนาการไปกับเหล่าฮีโร่ตัวน้อย พร้อมสัมผัสสุดยอดประสบการณ์กับ Ultraman Blazar ขนาดสูง 2 เมตร ครั้งแร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ซีพี แอ็กซ์ตร้าฯ ผนึกกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโตยั่งยืน

แม็คโคร ผู้นำธุรกิจค้าส่ง ภายใต้บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ประชุมหารือร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในการผนึกกำลังพัฒนาศักยภาพร้านค้าปลีกรายย่อยหรือโชห่วย รวมถึงกลุ่มธุรกิจโฮเรก …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“พิเชษฐ์” ผนึกกำลัง WHO-สสส.-ภาคีเครือข่าย ตั้ง คกก.ของรัฐสภา ศึกษาแนวทางลด-ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

พิเชษฐ์ ยกระดับงานความปลอดภัยทางถนน ผนึกกำลัง WHO-สสส.-ภาคีเครือข่าย ตั้ง คกก.ของรัฐสภา ศึกษาแนวทางลด-ป้องกันอุบัติเหตุ บังคับใช้กฎหมายเพื่อลดความสูญเสียด้วยเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 67 ณ อาคารรัฐ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ที่แรกในไทย ม.มหิดลเปิดคลินิกกายภาพบำบัดสุขภาพสตรี

ที่แรกในไทย ม.มหิดลเปิดคลินิกกายภาพบำบัดสุขภาพสตรี แต่เก่าก่อนคนไทยส่วนใหญ่อยู่อาศัยกันแบบ “ครอบครัวขยาย” หรือครอบครัวใหญ่ที่มีทั้งพ่อแม่และปู่ย่าตายาย ในลักษณะของครอบครัวดังกล่าวได้มีการฝึกทักษะเตรีย …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]