Category: Braking News

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 กว่า 63 ล้านโดส

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 15 ตุลาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 63,614,352 โดส และทั่วโลกแล้ว 6,624 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 443.54 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยัง …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

9-11 ต.ค. หลายจังหวัดเสี่ยงน้ำท่วม

รายงานสถานการณ์น้ำท่วมประจำวัน โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 🕑ประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ข้อมูล ณ เวลา 09.00 น. 💧สรุปพื้นที่เฝ้าระวังและสถานการณ์น้ำจาก ThaiWater …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ภาพรวมทั้งประเทศ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ระหว่าง 1 – 37 ug/m3

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 8.00 น. 📍 กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง 1 – 25 ug/m3 📍 ภาคกลาง มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 ทะลุ 55 ล้านโดส

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 4 ตุลาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 55,150,481 โดส และทั่วโลกแล้ว 6,348 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 390.54 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทย …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ต่ำกว่า100 ที่ 87 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 11,375 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,626,604 ราย -เป็นผู้ติดเชื้อจากร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

1ต.ค.ยอดฉีดวัคซีนโควิด-19 กว่า53ล้านโดส

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 1 ตุลาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 53,784,812 โดส และทั่วโลกแล้ว 6,275 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 380.98 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทย …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยผู้ติดเชื้อโควิด-19ใหม่ 12,353 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 12,353 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,561,638 ราย -เป็นผู้ติดเชื้อ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 46,023,016 โดส ทั่วโลกฉีด 6,010 ล้านโดส ใน205 ประเทศ

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 22 กันยายน ฉีดวัคซีนแล้ว 46,023,016 โดส และทั่วโลกแล้ว 6,010 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 339.95 ล้านโดส โดยจังหวัดของไ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

17 กั.ย. 64ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 43,342,103 โดส

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 17 กันยายน ฉีดวัคซีนแล้ว 43,342,103 โดส และทั่วโลกแล้ว 5,851 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 322.15 ล้านโดส โดยจังหวัดของไ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 ทะลุ 41 ล้านโดส

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 15 กันยายน ฉีดวัคซีนแล้ว 41,647,101 โดส และทั่วโลกแล้ว 5,791 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 313.007 ล้านโดส โดยจังหวัดของ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]