Category: Braking News

2 เม.ย.63ไทย มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหม่ 104 ราย

Print Friendly, PDF & Email

วันที่ 2 เมษายน 2563 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านวิจัยและวิชาการ (RKEOC) วช. แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม จำนวนผู้ติดเชื้อนับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อ 100 ราย ของไทยนับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 สถานการณ์ ณ วันที …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

31 มี.ค.63​มีผู้ติดเชื้อโควิด-19​ ​เพิ่ม​ 127​ราย

Print Friendly, PDF & Email

วันที่ 31 มีนาคม 2563 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านวิจัยและวิชาการ (RKEOC) วช. แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม จำนวนผู้ติดเชื้อนับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อ 100 ราย ของไทยนับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 สถานการณ์ ณ วันท …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

30 มี.ค.63ไทยยังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากกว่า 130 ราย ตจว.มากกว่ากทม.

Print Friendly, PDF & Email

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านวิจัยและวิชาการ (RKEOC) วช. แจ้งจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 นับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อจำนวน 100 ราย ของไทยนับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 สถานการณ์ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 1 …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทย มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มสะสม จำนวน 1,388 ราย ใน 59 จังหวัด

Print Friendly, PDF & Email

วันที่ 29 มีนาคม 2563 ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการพัฒนาและวิจัย วช. แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม จำนวนผู้ติดเชื้อนับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อ 100 ราย ของไทยนับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 สถานการณ์ ณ วันที่ 29 ม …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

28 มี.ค.63 ไทยยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มกว่า 100ราย

Print Friendly, PDF & Email

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการพัฒนาและวิจัย วช. แจ้งจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 นับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อจำนวน 100 รายของไทยนับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 สถานการณ์ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 11.10 น. …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

27 มี.ค.63 ไทยมีผู้ป่วยติดเชื้อ 1,136 ราย

Print Friendly, PDF & Email

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการพัฒนาและวิจัย วช. แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศกลุ่มอาเซียน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงปัจจุบัน สถานการณ์วันที่ 27 มีนาคม 2563 ประเทศไทย มีผู้ป …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วันที่ 26 มี.ค. 63 มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 111 ราย

Print Friendly, PDF & Email

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการพัฒนาและวิจัย วช. แจ้งจำนวนผู้ติดเชื้อนับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อ 100 รายของไทยนับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563 สถานการณ์ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563 มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 111 ร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

อาเซียนมีผู้ติดเชื้อครบทุกประเทศแล้ว -​ไทยพบผู้ติดเชื้อตจว.มากกว่ากทม.

Print Friendly, PDF & Email

ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เปิดเผยผลการศึกษาโดย วช. ว่า ขณะนี้ (ณ​ 24 มีนาคม 2563) ได้พบการติด …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

24 มี.ค. 63 ติดเชื้อโควิด-19ใหม่ 106 คน กทม. 11 ราย ต่างจังหวัด 50 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 45 ราย

Print Friendly, PDF & Email

สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย วันที่ 24 มีนาคม 2563​ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 106 คน กทม. 11 ราย​ ต่างจังหวัด 50 ราย​ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 45 ราย จำนวนผู้ติดเชื้อนับจาก …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]