Category: Braking News

อว. เผยไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 ทะลุ 105,953,235 โดส

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 8 มกราคม 2565 ฉีดวัคซีนแล้ว 105,953,235 โดส และทั่วโลกแล้ว 9,398 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 807.6 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19แล้วกว่า 103ล้านโดส

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ฉีดวัคซีนแล้ว 103,894,611 โดส และทั่วโลกแล้ว 9,098 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 775.8 ล้านโดส โดยกรุงเท …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19แล้ว 99,898,515 โดส

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ฉีดวัคซีนแล้ว 99,898,515 โดส และทั่วโลกแล้ว 8,715 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 737.4 ล้านโดส โดยกรุงเทพ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง 2 – 21 ug/m3

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 8.00 น. 📍 กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง 2 – 21 ug/m3 📍 ภาคกลาง มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2 …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19แล้ว 97,177,327 โดส

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2564 ฉีดวัคซีนแล้ว 97,177,327 โดส และทั่วโลกแล้ว 8,372 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 706 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

กทม.ค่าฝุ่นPM2.5 อยู่ระหว่าง 4 – 47 ug/m3 วันศุกร์ 10 ธ.ค.64

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 8.00 น. 📍 กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง 4 – 47 ug/m3 📍 ภาคกลาง มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2. …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

6 ธ.ค.64 ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19แล้วกว่า 95 ล้านโดส ทั่วโลก 8,186 ล้านโดส

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2564 ฉีดวัคซีนแล้ว  95,437,744 โดส และทั่วโลกแล้ว 8,186 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 687.4  ล้านโดส …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สธ.พบหนุ่มอเมริกันเป็น “โอมิครอน” 99.92% รายแรกในไทย

กระทรวงสาธารณสุข แจงผลตรวจเชื้อโควิดชายอเมริกันอายุ 35 ปี มาจากสเปน แสดงว่าเป็นสายพันธุ์โอมิครอน 99.92% ถือเป็นรายแรกของประเทศไทย ส่วนผู้สัมผัสรายอื่นติดตามแล้วยังไม่พบการติดเชื้อจะติดตามจนครบระย …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

คุณภาพอากาศ อังคาร 30 พ.ย.64 ยังต้องสวมอุปกรณ์ป้องกัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. 📍 กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง 4 – 42 ug/m3 📍 ภาคกลาง มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 91,658,056 โดส -ทั่วโลกฉีด 7,869 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ฉีดวัคซีนแล้ว 91,658,056 โดส และทั่วโลกแล้ว 7,869 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 646.2 ล้านโดส โดยกรุงเ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]