Category: Braking News

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19แล้วกว่า 14,223,762 โดส ภูเก็ตมากสุด เข็มแรกกว่า 73.0%” 

Print Friendly, PDF & Email

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 18 กรกฎาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 14,223,762 โดส และทั่วโลกแล้ว 3,604 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 126.51 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ภูเก็ต ฉีดวัคซีนมากสุด​ เข็มแรกกว่า 63.84%

Print Friendly, PDF & Email

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 25 มิถุนายน ฉีดวัคซีนแล้ว 8,657,423 โดส และทั่วโลกแล้ว 2,809 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 81.678 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วิจัยเพื่อคนไทย.. ‘AI Mask’ นวัตกรรม วิเคราะห์-รายงานการใช้หน้ากากอนามัย แบบ real time

Print Friendly, PDF & Email

ปัจจุบันข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ของเอไอ (AI) ถือว่ามีความสำคัญและเป็นภาพรวมของประเทศที่จะมีประโยชน์ในการบริหารสถานการณ์บุคคลได้ ซึ่งแน่นอนว่า หากในอนาคตสามารถรายงานการสวมใส่หน้ากากอนามัยและจุดเสี่ย …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19เพิ่ม 4,108 ราย ตายเพิ่ม 31 ราย

Print Friendly, PDF & Email

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 4,108 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 232,647 ราย -เป็นผู้ติดเชื้อจ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วิจัยเพื่อคนไทย…งานวิจัยโรคกระดูก-ข้อในผู้สูงอายุต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน

Print Friendly, PDF & Email

ในปี2564 ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งปัจจุบันพบว่า มีผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปีเพิ่มขึ้นและประชากรเหล่านี้ล้วนมีความเสี่ยงที่จะมีโรค โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในจำนวนที่สูง …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19เพิ่ม 3,667 ราย

Print Friendly, PDF & Email

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,667 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 214,449 ราย -เป็นผู้ติดเชื้อจากร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วิจัยเพื่อคนไทย…งานวิจัย “โรคไวรัสทิลาเปียเลค”สู่การสร้างวัคซีนป้องกัน-ควบคุมโรคในปลานิลอย่างยั่งยืน

Print Friendly, PDF & Email

งานวิจัย “โรคไวรัสทิลาเปียเลค” สู่การสร้างวัคซีนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคอย่างยั่งยืน ปลานิล นับว่าเป็นสัตว์เศษรฐกิจของหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ซึ่งในประเทศไทยปลานิลถือว่ามีมูลค่า …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วิจัยเพื่อคนไทย…การเพิ่มประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการ การบริหารจัดการน้ำเกษตรกรรมเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ

Print Friendly, PDF & Email

ปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วม น้ำแล้ง กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change ที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ ประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบปัญหาน้ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

โควิด-19 คร่าชีวิตคนไทยเพิ่ม19 ราย

Print Friendly, PDF & Email

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันอังคาร 15 มิถุนายน 2564 🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,000 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 202,264 ราย -เป็นผู้ติดเชื้อจากระบ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยป่วยโควิด​-19​ ตายอีก​17​ ราย

Print Friendly, PDF & Email

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันจันทร์ 14 มิถุนายน 2564 🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,355 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 199,264 ราย -เป็นผู้ติดเชื้อจากระบ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]