Daily Archive: ตุลาคม 6, 2021

พม. เร่งช่วยเหลือครอบครัวยายป่วยน้ำท่วมบ้านซัดพังทั้งหลังจังหวัดชัยภูมิ

พม. เร่งช่วยเหลือครอบครัวยายป่วยหลายโรครุมเร้า ถูกน้ำท่วมบ้านและซัดพังทั้งหลังที่จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่5 ต.ค. 64 เวลา 10.00 น. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กท …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

พม. ลงพื้นที่ชุมชนชาวลัวะ สำรวจความต้องการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ

พม. ลงพื้นที่ชุมชนชาวลัวะ สำรวจความต้องการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานสมาคมลัวะแห่งประเทศไทย นายกิตติ อินทรกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อม …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

จับตาเดือน ต.ค. พายุเตี้ยนหมู่ กับแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลุ่มเจ้าพระยาใหญ่ปี พ.ศ. 2564

💧📢 จับตา เดือน ต.ค. พายุเตี้ยนหมู่ กับแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลุ่มเจ้าพระยาใหญ่ปี พ.ศ. 2564* รศ.ดร.อารียา ฤทธิมา ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]