Daily Archive: ตุลาคม 29, 2021

วช. จัดเวทีเสวนาเปิดบริการฐานข้อมูล Big Data วาระครบรอบ 62 ปี

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดเสวนาความสำคัญของระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และการ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สกสว.จัดประชุมร่วม PMU ดันแผนนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

สกสว.จัดประชุมร่วม PMU เตรียมผลักดันแผนงานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ มุ่งเน้น นวัตกรรมพร้อมใช้ ขยายผลเชิงพาณิชย์ เมื่อเร็วๆนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

เปิดสัมมนาระดับภูมิภาค PropertyGuru Asia Real Estate Summit 2021 ขับเคลื่อน ‘Data Revolution’ พลิกโฉมภาคธุรกิจอสังหาฯ

เตรียมเปิดฉากงานสัมมนาระดับภูมิภาค PropertyGuru Asia Real Estate Summit 2021 การประชุมด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นปีที่ 7 ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และกรณีศึกษา กับผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนและเทคโนโลยีชั้ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]