Daily Archive: ตุลาคม 26, 2021

สภาอุตสาหกรรมฯ จับมือ ETDA – นิตยสาร B+ จัด “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION WEEK 2021”

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จับมือ ETDA และ นิตยสาร B+ จัดงาน “THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION WEEK 2021” ดันธุรกิจไทย พร้อมทรานสฟอร์มสู่องค์กรดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักง …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

อว. มอบผลิตภัณฑ์บาล์มตะไคร้ ชุมชนจ.พระนครศรีอยุธยา-สุพรรณบุรี รักษาโรคน้ำกัดเท้า ช่วงน้ำท่วม

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส่งมอบผลิตภัณฑ์บาล์มตะไคร้ ให้ผู้แทนชุมชน จังหวัดพระนครศร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]