Daily Archive: พฤษภาคม 4, 2022

พม.จัดทำแผน 5 ปี โรงเรียนเพียงหลวงภายใต้แนวคิด “เพียงหลวงวิถีฐาน สานศาสตร์พระราชา”

พม.จัดทำแผน 5 ปี โรงเรียนเพียงหลวงภายใต้แนวคิด “เพียงหลวงวิถีฐาน สานศาสตร์พระราชา” วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรม …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

พม. แจงกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เข้าคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก

พม. แจงกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เข้าคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก วันนี้ (4 พ.ค. 65) นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) ในฐานะโฆษ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. พร้อมขับเคลื่อน สังคมไร้ความรุนแรง ปลอดภัยจากอาชญากรรม

วช. พร้อมขับเคลื่อน สังคมไร้ความรุนแรง ปลอดภัยจากอาชญากรรม

วช. พร้อมขับเคลื่อน สังคมไร้ความรุนแรง ปลอดภัยจากอาชญากรรม วันนี้ (วันที่ 3 พฤษภาคม 2565) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จัดการสัมมนาเสนอผลการศึ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]