Daily Archive: พฤษภาคม 8, 2022

เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำไทย-คณะ บริจาคหน้ากากอนามัย ชุดตรวจโควิด-19 ขนม ให้โครงการ Food For Fighters

เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย พร้อมคณะ บริจาคหน้ากากอนามัย ชุดตรวจโควิด-19 และขนม ให้กับโครงการ Food For Fighters H.E. Mr. Allan McKinnon เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]