Daily Archive: พฤษภาคม 3, 2022

“GIT” เปิด “โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่” ผนึกพลังกูรูชั้นนำ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ สู้ COVID–19 เล็งขยายตลาดสู่สากล

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ เปิดโครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ธุรกิจสมัยใหม่ ผนึกพลังกูรูชั้นนำ เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ สู้ COVID – 19 เล็งขยายตลาดสู่สากล ย …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ฮ่องกง เด็ดขาดออกกฎหมายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิด โทษหนัก

ฮ่องกง เด็ดขาดออกกฎหมายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิด โทษสูงลิบทั้งจำทั้งปรับ กว่า 2 แสน เข้มถึงขั้นไม่ให้พักสินค้าผ่านแดน ป้องกันลักลอบนำเข้า ชี้คนไทยต้องช่วยปกป้องกฎหมายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้า วันที่ 3 พฤษภาค …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. พร้อมขับเคลื่อน สังคมไร้ความรุนแรง ปลอดภัยจากอาชญากรรม

วช. พร้อมขับเคลื่อน สังคมไร้ความรุนแรง ปลอดภัยจากอาชญากรรม วันนี้ (วันที่ 3 พฤษภาคม 2565) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จัดการสัมมนาเสนอผลการศึ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ร้อง พม.ตรวจสอบความไม่โปร่งใสกระบวนการรับฟังความเห็นร่างกฎหมายการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไรฯ

ร้อง พม. ให้ตรวจสอบความไม่โปร่งใสของกระบวนการรับฟังความเห็นร่างกฎหมายการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไรฯ ซึ่งจัดทำโดยกรมพัฒชช1นาสังคมและสวัสดิการ หลัง๑พบข้อพิรุธสงสัย นายนพพล ไม้พลวง ตัวแทนเพจเครื …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]