Daily Archive: กรกฎาคม 10, 2022

“รมต.อนุชา” เปิดงานส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้าน-ชุมชน จ.อุบลฯ หนุนกองทุนหมู่บ้านยกระดับด้วย BCG สร้างชุมชนเข้มแข็ง

“รมต.อนุชา” ลงพื้นที่อุบลฯ เปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านชุมชน หนุนกองทุนหมู่บ้านฯ เดินหน้าสร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ดึง BCG Model พัฒนาเศรษฐกิจใหม่ เน้นคุณภาพและความยั่ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]