Daily Archive: กรกฎาคม 8, 2022

กรมการศาสนา วธ. ชวน รักษาศีล ลด ละ เลิก อบายมุข เทศกาลอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา

เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2565 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวน รักษาศีล ลด ละ เลิก อบายมุข ตลอดพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ตลอดพรรษาhttps://bit.ly/3yj1MTc  และเชิญช …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. ร่วมส.กีฬาเครื่องบินจำลองฯ ชูโดรนแปรอักษร นวัตกรรมสุดล้ำ 1 เดียวในอาเซียน – 1 ใน 9 ของโลก เร่งถ่ายทอดเทคนิคฯสู่การใช้งาน

วช. ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ชูโดรนแปรอักษร นวัตกรรมสุดล้ำ 1 เดียวในอาเซียน และ 1 ใน 9 ของโลก เร่งถ่ายทอดเทคนิคการบินโดรนแปรอักษร เพื่อประยุกต์ สู่การใช้งาน ภาคกลาง จังหวัดพระนคร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สสส.หนุนรัฐสภาเป็นองค์กรสุขภาวะดีอย่างยั่งยืนในงาน 90 ปีรัฐสภาไทย

สสส.หนุนรัฐสภาเป็นองค์กรสุขภาวะดีอย่างยั่งยืนในงาน 90 ปีรัฐสภาไทย ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและเสวนาทางวิชาการ “90 ปีรัฐสภา การเดินทางแ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“สาธิต” ชื่นชม สสส.-เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ฐานรากสังคมสุขภาวะ เข้มแข็ง พึ่งตนเอง ลดความเหลื่อมล้ำ

“สาธิต” ชื่นชม สสส.-เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ฐานรากสังคมสุขภาวะ เข้มแข็งพึ่งตนเอง ลดความเหลื่อมล้ำ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่- สสส. รวมพลัง 8 หน่วยงาน เพิ่มขีดความสามารถชุมชน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. หนุนทีมวิจัย ม.เกษตร ศึกษาโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์สับปะรดครบวงจร ตามแนวคิดเศรษฐกิจบีซีจี

วช. หนุนทีมวิจัย ม.เกษตร ศึกษาโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์สับปะรดแบบครบวงจร ตามแนวคิดเศรษฐกิจบีซีจีพร้อมพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบแปรรูปเส้นใยสับปะรดเพื่อผลักดันการผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไป ​ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]