Daily Archive: กรกฎาคม 31, 2022

ซินโครตรอนร่วม สวพส. ยกระดับ “ข้าวดอย” สู่ Super Food

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ใช้แสงซินโครตรอนวิเคราะห์คุณค่าโภชนาการ “ข้าวดอย” ลงล …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]