Daily Archive: ธันวาคม 8, 2022

ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย-จีน ไตรมาส 1/2566 เผยปัจจัยหนี้ครัวเรือน-หนี้เสียในระบบสถาบันการเงินน่ากังวล

ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทย-จีน  ไตรมาส 1/2566 ความท้าทายที่น่ากังวลของเศรษฐกิจไทย ปี 2566 ปัจจัยในประเทศ ได้แก่ หนี้ครัวเรือน และหนี้เสียในระบบสถาบันการเงินปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับต่าง …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช.ให้ทุน Spearhead ทีมวิจัย มธ. พัฒนาชุดตรวจวิเคราะห์จีโนไทป์หมู่เลือดระบบ Colton ช่วยจัดเลือดผู้บริจาคเหมาะกับผู้ป่วย

วช.ให้ทุน Spearhead กับทีมวิจัย มธ. พัฒนาชุดตรวจวิเคราะห์จีโนไทป์ของหมู่เลือดระบบ Colton เพื่อแก้ปัญหาในการจัดหาเลือดผู้บริจาคที่เหมาะสมและปลอดภัยให้กับผู้ป่วยที่ต้องได้รับเลือดเป็นประจำ พร้อมต่อยอดวิ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช.ชวนร่วมงาน “ส้มสีทอง” อำเภอทุ่งช้าง ปี65

วช. เชิญชวนร่วมงาน “ส้มสีทอง” อำเภอทุ่งช้าง ประจำปี 2565 ส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยเพิ่มมูลค่า สร้างอัตลักษณ์ส้มน่านสีทอง ส่งเสริมเอกลักษณ์ชุมชนและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สำนักงานการวิจัยแห่งชาต …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]