Daily Archive: ธันวาคม 29, 2022

ประชุมกิจกรรมวิชาการ “บทเรียนการรับมือโรคโควิด 19 และก้าวต่อไปของการป้องกันโรคอุบัติใหม่”

ประชุมกิจกรรมวิชาการ “บทเรียนการรับมือโรคโควิด 19 และก้าวต่อไปของการป้องกันโรคอุบัติใหม่” on-site และ online เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ได้เปิดการประชุมกิจกรรมวิชากา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ปลุกเด็กอาชีวะชี้ชะตาประเทศ! สสส. ยกเป็นแกนหลักรับผิดชอบเศรษฐกิจชาติรอดหรือร่วง

ปลุกเด็กอาชีวะชี้ชะตาประเทศ! สสส. ยกเป็นแกนหลักรับผิดชอบเศรษฐกิจชาติรอดหรือร่วง ด้าน “สอศ.” ขับเคลื่อนโมเดลเทคนิคพังงา ต้นแบบสถานศึกษาปลอดเหล้า บุหรี่ สานต่ออาชีวะปลอดปัจจัยเสี่ยง ขณะที่เยาวชนแกนนำถอด …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

มีปัญหาปรึกษา Alljit แอปพลิเคชันรวมการให้คำปรึกษาทุกปัญหา All ใจ

มีปัญหาปรึกษา Alljit แอปพลิเคชันรวมการให้คำปรึกษาทุกปัญหา All ใจ เครียดมีปัญหาแต่ไม่รู้ว่าจะปรึกษาหรือระบายกับใคร ปัญหาบางอย่างมันก็ยากเกินกว่าที่จะสามารถระบายกับคนใกล้ตัวเพราะกังวลว่าหากพูดออกมาแล้วจ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ซินโครตรอนจับมือ สจล. พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาคมุ่งหน้าสู่อุตสาหกรรม

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม (อว.) จับมือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สร้างความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเคร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]