Daily Archive: ธันวาคม 31, 2022

สสส.จับมือนักศึกษา มช. – คนรุ่นใหม่ภาคเหนือ จัดกิจกรรม “กาดซาวห้า ธันวาคม : ลานละมุน อุ่นไอหนาว” ชูกิจกรรมปลอดเหล้า ยา

สสส.จับมือนักศึกษา มช. – คนรุ่นใหม่ภาคเหนือ จัดกิจกรรม “กาดซาวห้า ธันวาคม : ลานละมุน อุ่นไอหนาว” ชูกิจกรรมปลอดเหล้า ยา สร้างสภาพแวดล้อมดี พื้นที่ปลอดภัย รณรงค์ปีใหม่ไม่ดื่ม – ดื่มไม่ขับ “กรึ่มๆก …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]