Daily Archive: มกราคม 9, 2023

ซินโครตรอนวิเคราะห์โครงสร้างเอนไซม์สู่ยาต้านวัณโรคชนิดใหม่

นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (อว.) ร่วมมือนักวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิสูจน์ฤทธิ์ต้านเชื้อวัณโรคของสารออกฤทธิ์ชีวภา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2566 ภาคเหนือ ประสบความสำเร็จ

มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2566 ภาคเหนือ ณ มทร.ล้านนา ลำปาง ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง เครือข่ายวิจัยผนึกกำลัง พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน เครือข่ายวิจัยภาคเหนือ ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ใน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]