Daily Archive: มกราคม 16, 2023

วธ. จัดฝึกหัดเยาวชนสวดโอ้เอ้วิหารราย สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

วธ. จัดฝึกหัดเยาวชนสวดโอ้เอ้วิหารราย สืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ได้ตระหนักถึงความสำคัญข …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. ชู “นวัตปะการัง” ปะการังเลียนแบบธรรมชาติ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี66

วช. ชู “นวัตปะการัง” ปะการังเลียนแบบธรรมชาติเหมือน โดนใจ นักอนุรักษ์ รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 66 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมมอบรางวัลการวิจัยแห่ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

เทศบาลนครพิษณุโลก-สสส.สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม จัดกิจกรรมสุขกลางเมือง เรื่องแรงบันดาลใจในวัยเยาว์ฯ

เทศบาลนครพิษณุโลก จับมือ สสส. สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม จัดกิจกรรมสุขกลางเมือง เรื่องแรงบันดาลใจในวัยเยาว์ฯ ย้ำสวนสาธารณะต้องปลอดภัย ปลอดเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด เสนอเร่งสร้างพื้นที่ปลอดภ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

บี.กริม ร่วมกับ “สยามสมาคมฯ” ลงนาม MOU สานต่อความร่วมมือ

บี.กริม ร่วมกับ “สยามสมาคมฯ” ลงนาม MOU สานต่อความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ความรู้ และภูมิปัญญา ตอกย้ำค่านิยมองค์กร และปรัชญาการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน บี.กริม องค์กรที่อยู่เคียงคู่สัง …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“มิตซูบิชิ อีเล็คทริค” เชื่อมั่นตลาดปี 66 เดินหน้า เสริมแข็งแกร่งรักษาแชมป์ตลาดเครื่องปรับอากาศ ดึงนนท์ – ธนนท์ นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์

มิตซูบิชิ อีเล็คทริค เชื่อมั่นตลาดปี 66 เดินหน้าลงทุนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เสริมความแข็งแกร่งรักษาแชมป์ตลาดเครื่องปรับอากาศ เปิดประเดิมไลน์ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศภายในบ้านกลุ่มอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ พร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

NT ส่งเสริม ใส่ใจ “เด็กยุคดิจิทัล” เปิดใจสู่ “สมัยใหม่” จัดแข่งขัน Robot Battle 2023 (สนามพิเศษ)

NT ส่งเสริม ใส่ใจ “เด็กยุคดิจิทัล” เปิดใจสู่ “เทคโนโลยีสมัยใหม่” จัดแข่งขัน Robot Battle 2023 (สนามพิเศษ) การพัฒนาด้านเทคโนโลยี มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มีความตื่นตัว แล …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สำนักงาน ป.ย.ป.-ร่วมมธ. จัดทำโครงการขับเคลื่อนการสร้างความสามัคคีปรองดองฯ

สำนักงาน ป.ย.ป. ซึ่งมีนายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. และคณะ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]