Daily Archive: มกราคม 22, 2023

“คปภ. – สรพ.” MOU ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านประกันภัย ด้วยสถานพยาบาลคุณภาพได้มาตรฐาน

“คปภ. – สรพ.” ลงนาม MOU ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านประกันภัย ด้วยสถานพยาบาลมาตรฐานการรับรองกระบวนการคุณภาพ HA      ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกั …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

พช.นนทบุรี ร่วมพิธีเปิดมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ

พช.นนทบุรี ร่วมพิธีเปิดมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ การจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนและ OTOP ระดับประเทศ วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ บริเวณหน้ามูลนิธิวัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

1 ปี 1 ครั้ง พลังศรัทธาร่วมพิธีรับเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยะ ฤกษ์แรกยามแรกของปี คืน21 ม.ค. เช้า 22ม.ค.66

1 ปี 1 ครั้ง พลังศรัทธาร่วมพิธีรับเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ยะ ฤกษ์แรกยามแรกของปี คืนวันที่21 มกราคม ต่อเช้าวันที่22 มกราคม และอัญเชิญน้ำมนต์จากบาตรพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า(พระพุทธเจ้าหมอยา)ที่บรรจุไว้และสวดอธิฐา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]