Monthly Archive: มกราคม 2023

วธ.เผยคนไทยทั่วไทย-ทั่วโลก เข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับศักราชใหม่ ปี 2566

วธ.เผยคนไทยทั่วไทย-ทั่วโลก เข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปี ต้อนรับศักราชใหม่ ปี 2566 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) ผู้แทน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]