Daily Archive: กุมภาพันธ์ 5, 2023

งานกิจกรรม “วันไตโลก” ภายใต้คำขวัญ “ตระหนักภัย ใส่ใจไต ป้องกันไว้ เน้นกลุ่มเสี่ยง”

งานกิจกรรม “วันไตโลก” (World Kidney Day 2023) ภายใต้คำขวัญ “Kidney Health For All- preparing for the unexpected, supporting the vulnerable” หรือ “ตระหนักภัย ใส่ใจไต ป้องกันไว้ เน้นกลุ่มเสี่ยง” ทาง สมา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ- Thai PBS จัดแข่งขัน-มอบรางวัลหนูน้อยจ้าวเวหา

วช. ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS หนุนเยาวชนให้เป็นนวัตกร สร้างนวัตกรรมในประเทศ จัดแข่งขันและมอบรางวัลหนูน้อยจ้าวเวหา Young Pilot Thai PBS ในงานวันนักประดิษ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. ชู นวัตกรรมเส้นโปรตีนไข่ขาว พร้อมรับประทาน ไร้แป้ง ไร้ไขมัน

วช. ชู นวัตกรรมเส้นโปรตีนไข่ขาว พร้อมรับประทาน ไร้แป้ง ไร้ไขมัน ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยรีทอร์ท รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 2566 ในงานวันนักประดิษฐ์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทย …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช.ดึงนวัตกรไทยรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน งาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี2566”

วช.ดึงนวัตกรไทยรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี2566” เผยเส้นทางสู่นักวิจัยในเวทีระดับโลก พร้อมเทคนิคสร้างนวัตกรรมโดนใจ ตอบโจทย์การใช้งานจริง 5 กุมภาพัน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. ร่วม 2 พันธมิตรจัดแข่งขัน-มอบรางวัลหนูน้อยจ้าวเวหา Young Pilot Thai PBS งานวันนักประดิษฐ์ 2566

วช. ร่วม 2 พันธมิตรจัดแข่งขัน-มอบรางวัลหนูน้อยจ้าวเวหา Young Pilot Thai PBS งานวันนักประดิษฐ์ 2566

วช. ร่วมกับ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS หนุนเยาวชนให้เป็นนวัตกร สร้างนวัตกรรมในประเทศ จัดแข่งขันและมอบรางวัลหนูน้อยจ้าวเวหา Young Pilot Thai PBS ในงานวันนักประดิษ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงาน ‘วันนักประดิษฐ์ ปี 2566’

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงาน ‘วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566’ ทรงย้ำ ‘นักประดิษฐ์ สร้างผลงานเพื่อประชาชน สังคม และประเทศชาติ’ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ก …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]