Daily Archive: กุมภาพันธ์ 9, 2023

อธิบดีกรมการศาสนาเปิดประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ระดับส่วนกลาง เป็นตัวเเทนเเข่งขันระดับประเทศ

อธิบดีกรมการศาสนาเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ระดับส่วนกลาง เพื่อเป็นตัวเเทนเเข่งขันระดับประเทศ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วัดเวฬุวนาราม (วัดไผ่เขียว) นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) ประธ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]