Daily Archive: กุมภาพันธ์ 12, 2023

คุณหญิงกัลยา จับมือรัฐ-เอกชน-ประชาสังคม ลงนาม MOU 8 ฝ่าย เร่งเครื่องขยายเครือข่าย พัฒนาองค์ความรู้จัดการน้ำสู่ชุมชน

คุณหญิงกัลยา จับมือรัฐ-เอกชน-ประชาสังคม ลงนาม MOU 8 ฝ่าย เร่งเครื่องขยายเครือข่าย พัฒนาองค์ความ รู้การจัดการน้ำสู่ชุมชน ตั้งเป้าเด็กจบมาต้องมีงานทำ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. โชว์ “รั้วไร้สาย” งานวิจัยเพื่อความมั่นคง ป้องกันคนลอบเข้าเมือง งานวันนักประดิษฐ์ 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนทุนวิจัยแก่ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหาร กองทัพเรือ ในการคิดค้นผลงาน “รั้วไร้สาย (ปรับปรุงปี 2564)” โดยม …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]