Daily Archive: มิถุนายน 8, 2024

วันที่ 7 ของ NRCT Open House 2024 วช. ชี้แจงกรอบวิจัยนวัตกรรมปี 68 ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร

วันที่ 7 ของ NRCT Open House 2024 วช. ชี้แจงกรอบวิจัยนวัตกรรมปี 68 ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร เน้นยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรมูลค่าสูง 7 มิถุนายน 2567 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“หลงใหลโกโก้” แบรนด์โกโก้ สายพันธุ์ไทยที่สายโกโก้ต้องหลงใหล

ถ้าหากคุณชื่นชอบ หลงใหลโกโก้ สายโกโก้ สาวกโกโก้ ต้องมาทำความรู้จักกับ โกโก้ สายพันธุ์ไทย ที่มีทั้งเรื่องราวของต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ แบรนด์ “หลงใหลโกโก้” Longlai cocoa คุณ วิวิว นันท์ลภัส มากดำ เจ้าขอ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วว. ชวนเที่ยวงาน OTOP Midyear 2024 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ชวนเที่ยวงาน OTOP Midyear 2024  ระหว่างวันที่ 8-16 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00-21.00 น. …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]