Daily Archive: มิถุนายน 23, 2024

กรมพัฒนาธุรกิจฯ มอบรางวัลการประกวด Content Creator ไทย 27 ราย สร้างสรรค์ผลงานคลิปวิดีโอสั้น ภายใต้สโลแกน ‘อาหารไทย ต้อง Thai SELECT’

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบรางวัลการประกวดให้ Content Creator ไทย 27 ราย สร้างสรรค์ผลงานผ่านคลิปวิดีโอสั้น ภายใต้สโลแกน “อาหารไทย ต้อง Thai SELECT” เงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]