Daily Archive: มิถุนายน 21, 2024

มหกรรม “สืบสานงานพ่อ พัฒนา ส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืน Agri Museum” เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

15 ปี สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เตรียมจัดใหญ่มหกรรม “สืบสานงานพ่อ พัฒนา ส่งต่ออาชีพที่ยั่งยืน Agri Museum” เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]