Category: Braking News

ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19สะสม 3,279 ราย ใน 68 จังหวัด 10 ราย

Print Friendly, PDF & Email

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,279 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 10 ราย) เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19สะสม 3,269 ราย ใน 68 จังหวัด เพิ่มขึ้น 8 ราย

Print Friendly, PDF & Email

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,269 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 8 ราย) เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่ม …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยมีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้น​5 รายมาจากต่างประเทศ

Print Friendly, PDF & Email

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,255 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 5 ราย) เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19สะสม 3,246 ราย ใน 68 จังหวัดเพิ่มขึ้น 7 ราย

Print Friendly, PDF & Email

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,246 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 7 ราย) เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19รายใหม่เพิ่ม3 รายมาจากซูดาน

Print Friendly, PDF & Email

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,239 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 3 ราย) เป็นผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยมีผู้ติดเชื้อสะสม 3,232 ราย ใน 68 จังหวัด เพิ่มขึ้น 5 ราย

Print Friendly, PDF & Email

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,232 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 5 ราย) -ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จาก …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยตรวจทางห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโควิด-19 ตรวจหาสารพันธุกรรม แล้ว 652,089 ตัวอย่าง

Print Friendly, PDF & Email

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)รายงานว่า​ ประเทศไทยได้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคโควิด-1 …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากในประเทศ ติดกันเป็นวันที่ 48

Print Friendly, PDF & Email

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563 🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,217 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 1 ราย) -ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19สะสม 3,216 ราย ใน 68 จังหวัด เพิ่มขึ้น 14 รายมาจากตปท.

Print Friendly, PDF & Email

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 3,216 ราย ใน 68 จังหวัด (เพิ่มขึ้น 14 ราย) -ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19ใหม่จากใน-นอกประเทศ-ไม่มีผู้เสียชีวิต

Print Friendly, PDF & Email

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 0️⃣0️⃣ ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ และไม่มีผู้เสียชีวิต 0️⃣0️⃣ &#x1f1f9 …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]