Category: Braking News

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19แล้ว 40,953,025 โดส ทั่วโลก 5,761 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 14 กันยายน ฉีดวัคซีนแล้ว 40,953,025 โดส และทั่วโลกแล้ว 5,761 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 309.16 ล้านโดส โดยจังหวัดของไ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19แล้ว 39,631,862 โดส ทั่วโลก 5,663 ล้านโดส ใน205 ประเทศ

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 11 กันยายน ฉีดวัคซีนแล้ว 39,631,862 โดส และทั่วโลกแล้ว 5,663 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 298.27 ล้านโดส โดยจังหวัดของไ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 38,873,359 โดส กรุงเทพฯ ฉีดมากสุด กว่า 94.5%”

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 10 กันยายน ฉีดวัคซีนแล้ว 38,873,359 โดส และทั่วโลกแล้ว 5,633 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 294.17 ล้านโดส โดยจังหวัดของไ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 ทะลุ 37 ล้านโดส

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 8 กันยายน ฉีดวัคซีนแล้ว 37,461,284 โดส และทั่วโลกแล้ว 5,563 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 285.08 ล้านโดส โดยจังหวัดของไท …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทย ณ วันที่ 7 กันยายน ฉีดวัคซีนโควิด-19แล้ว 36,635,271 โดส

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 7 กันยายน ฉีดวัคซีนแล้ว 36,635,271 โดส และทั่วโลกแล้ว 5,532 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 280.91 ล้านโดส โดยจังหวัดของไท …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

อว. เผยไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 ยอด ณ วันที่ 6 กันยายน 35,912,894 โดส

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 6 กันยายน ฉีดวัคซีนแล้ว 35,912,894 โดส และทั่วโลกแล้ว 5,484 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 277.25 ล้านโดส โดยจังหวัดของไท …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ภาพรวมไทยมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ระหว่าง 1 – 40 ug/m3 อย่าลืมสวมอุปกรณ์ป้องกัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 8.00 น. 📍 กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อยู่ระหว่าง 2 – 20 ug/m3 📍 ภาคกลาง มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2. …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19แล้ว 35,218,164 โดส ณ 4 กันยายน

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 4 กันยายน ฉีดวัคซีนแล้ว 35,218,164 โดส และทั่วโลกแล้ว 5,439 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 271.25 ล้านโดส โดยจังหวัดของไท …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19แล้ว 32,600,001 โดส ทั่วโลกฉีดแล้ว 5,312 ล้านโดส

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 1 กันยายน ฉีดวัคซีนแล้ว 32,600,001 โดส และทั่วโลกฉีดแล้ว 5,312 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 261.24 ล้านโดส โดยจังหวัดขอ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

อว. เผยไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ 30 ส.ค. 30,954,477 โดส กทม. ฉีด 90%

“อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 30 สิงหาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 30,954,477 โดส และทั่วโลกแล้ว 5,229 ล้านโดส ใน 203 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 250.73 ล้านโดส โดยจังหวัดของไ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]