Daily Archive: มีนาคม 13, 2021

ม.สงขลานครินทร์ -​ ซีพีเอฟ จับมือหนุนวิชาเกษตรครบวงจร มุ่งสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

ม.สงขลานครินทร์ และ ซีพีเอฟ จับมือเดินหน้าหนุนวิชาการเกษตรครบวงจร มุ่งสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรให้ประเทศ นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) เป็นประธานและสักขีพยาน ในพิธีลงน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“ดีป้า” ผนึกกำลังเครือข่ายพันธมิตร ปลุกผู้ประกอบการย่านลาดพร้าว-ปทุมวัน ขึ้นชั้นพื้นที่ต้นแบบเศรษฐกิจอัจฉริยะ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พร้อม 8 พันธมิตร เปิดตัว “โครงการส่งเสริมและจัดแสดงพื้นที่เศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบ” ผ่านการขับเคลื่อนผู้ประกอบการในพื้นที่ลาดพร้าว-ปทุมวัน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 12 …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“สสส.-มหิดล” ชูนวัตกรรมแนวคิด MIDL 4 ด้านเสริมเกาะป้องกันเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ

“สสส.-มหิดล” ชูนวัตกรรมแนวคิด MIDL 4 ด้านเสริมเกาะป้องกันเด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ น่าห่วงเด็กเข้าถึงสื่ออย่างปลอดภัยเพียง 56 % ชี้ทุกภาคส่วนต้องผลิตสื่ออย่างรับผิดชอบ ร่วมกระตุ้นเด็กไทยเป็นกำลังสำคัญสร้า …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. สร้างคนรุ่นใหม่บ่มเพาะเยาวชนสายอาชีวศึกษา ภาคเหนือ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดโครงการการบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

แนะสวมป้องกันฝุ่นละอองพื้นที่กทม.

ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพอากาศ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รายงานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพอากาศ ณ วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 คุณภาพอากาศโดยรวมของพื้นที่กรุงเ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]