Daily Archive: มีนาคม 27, 2021

กสว. จัดสรรงบ ‘วิจัยแก้จน’ หนุน บพท. เดินเครื่องนวัตกรรมแก้จน 10 จังหวัด

ศาสตราจารย์พิเศษ  ดร.เอนก  เหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  เป็นประธานเปิดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการความร่วมมือในการแก้ไ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

กสศ. ร่วมสถานศึกษาสายอาชีพ ​เดินหน้าค้นหาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ (พิการ) รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่น 2

กสศ. ร่วมกับสถานศึกษาสายอาชีพ ​เดินหน้าค้นหาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ (พิการ) รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ รุ่น 2 ขยายกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเป็น 130 ทุน ใน 10 สถาบ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]