Daily Archive: เมษายน 3, 2021

ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19​ สะสม 29,031 ราย เพิ่มขึ้น 84 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อสะสม 29,031 ราย (เพิ่มขึ้น 84 ราย) -เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 58 ร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์” มอบเงินบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 31 มีนาคม 2564 : นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมด้วยคุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สกสว. เผยภาพรวมจัดสรรงบกองทุนส่งเสริม ววน. เกิดองค์ความรู้ช่วยประเทศรับมือวิกฤตโควิด

สกสว. เผยภาพรวมตัวอย่างงานวิจัยและนวัตกรรมจากการจัดสรรงบประมาณกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม องค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมฝีมือคนไทยที่สามารถช่วยประเทศในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]