Daily Archive: เมษายน 14, 2021

ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19สะสม 35,910 ราย ตาย 97 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ณ วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 ประเทศไทยผู้ติดเชื้อสะสม 35,910 ราย (เพิ่มขึ้น 1,335 ราย) -เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 789 ราย -เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างป …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ปั้นเยาวชนคนอาชีวะ ด้าน Industrial Internet of Things (IIoT) ป้อนตลาดแรงงานอุตสาหกรรมขั้นสูง

เมื่อวันที่​2 เมษายน 2564 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เนคเทค สวทช. ขั …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

นักวิชาการเผย รายงาน WHO ไทยสอบตก นโยบายคุมบุหรี่ไม่สำเร็จ

นักวิชาการเผย รายงาน WHO ไทยสอบตก นโยบายคุมบุหรี่ไม่สำเร็จ แนะ ไทยควรเอาอย่างอังกฤษ ออกนโยบายควบคุมยาสูบให้ดีก่อนทั้ง บังคับใช้กม.ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ-ภาษียาสูบ-รักษาเลิกสูบบุหรี่-จัดสรรงบยาสูบ ห …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]