Monthly Archive: ตุลาคม 2021

ศิลปะแห่งเซรามิก

ฉายา “ผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุ” ของ Rado ไม่ได้มาเพราะความบังเอิญแน่นอน แต่นี่คือผลของความทุ่มเทให้การวิจัยและการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเริ่มต้นจากความปรารถนาที่อยากทดลองสร้างจินตนาการทุกอย่ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

คณะผู้บริหาร สกสว. ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวง อว. ณ วัดบุญวาทย์วิหาร จ.ลำปาง

30 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. เสริมแกร่ง นวัตกรรมปลูกพืชเศรษฐกิจร่วมเห็ดป่าไมคอร์ไรซา พื้นที่ต้นแบบ จ.แพร่

วช. ร่วมวว.และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เสริมแกร่ง นวัตกรรมปลูกพืชเศรษฐกิจร่วมกับเห็ดป่าไมคอร์ไรซา พื้นที่ต้นแบบ จ.แพร่ เกษตรกรได้เก็บเกี่ยวผลผลิตทั้งสองประเภท สร้างรายได้แก่ครัวเรือนและ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. จัดเวทีเสวนาเปิดบริการฐานข้อมูล Big Data วาระครบรอบ 62 ปี

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดเสวนาความสำคัญของระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และการ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สกสว.จัดประชุมร่วม PMU ดันแผนนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

สกสว.จัดประชุมร่วม PMU เตรียมผลักดันแผนงานการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ มุ่งเน้น นวัตกรรมพร้อมใช้ ขยายผลเชิงพาณิชย์ เมื่อเร็วๆนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

เปิดสัมมนาระดับภูมิภาค PropertyGuru Asia Real Estate Summit 2021 ขับเคลื่อน ‘Data Revolution’ พลิกโฉมภาคธุรกิจอสังหาฯ

เตรียมเปิดฉากงานสัมมนาระดับภูมิภาค PropertyGuru Asia Real Estate Summit 2021 การประชุมด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นปีที่ 7 ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และกรณีศึกษา กับผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนและเทคโนโลยีชั้ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

เปิดพื้นที่ “Street Music” คลองโอ่งอ่าง รับสมัครนักดนตรีร่วมแสดงเทศกาลลอยกระทง

เปิดพื้นที่ “Street Music” ณ คลองโอ่งอ่าง รับสมัครนักดนตรีร่วมแสดงในเทศกาลลอยกระทง นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร ก …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ททท. จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ SHA Plus แก่พระบรมมหาราชวัง

ททท. จัดพิธีมอบตราสัญลักษณ์ SHA Plus แก่พระบรมมหาราชวังรับเปิดประเทศ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มอบตราสัญลักษณ์ SHA Plus ให้แก่พระบรมมหาราชวัง โดยพลอากาศตรี สุพิชัย …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

62 ปี วช.โชว์งานวิจัย “นวัตกรรมเซนเซอร์ฉลาดสำหรับตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหารและสิ่งแวดล้อม”

62 ปี วช. ยกงานวิจัย “นวัตกรรมเซนเซอร์ฉลาดสำหรับตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหารและสิ่งแวดล้อม” มาโชว์ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดแถลงข่าว “NRCT …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

กคช. เปิดโครงการใหม่ “โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย” 5 จังหวัด 818 หน่วย

กคช. เปิดโครงการใหม่ “โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย” 5 จังหวัด รวม 818 หน่วยให้สิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นอันดับแรก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โด …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]