Monthly Archive: ตุลาคม 2021

NIA เปิดรายงานการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย ปี 2564​ เร่งเครื่องเดินหน้าขับเคลื่อนไทยก้าวสู่ ‘ประเทศแห่งสตาร์ทอัพ’

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมแหล่งความรู้ ตลอดจนการพัฒนาฐานข้อมูลให้แก่กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพ สำหรับใช้เป็นกลไก …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“สธค.เราไม่ทิ้งกัน” ช่วยเหลือช่วงโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่มีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อย อย่างทั่วถึงด้วยการแบ่งเบาภาระรายจ่ายในด้านดอกเบี้ย …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]