Daily Archive: ตุลาคม 1, 2021

รมว.อว. พบนักวิจัย “ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม” ชูนโยบายงานวิจัยมนุษยศาสตร์ดิจิทัล -หนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

รมว.อว. พบนักวิจัย “ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม” ชูนโยบายงานวิจัยมนุษยศาสตร์ดิจิทัล และหนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สกสว. – มธ. เปิดเวทีระดมสมองออกแบบกลยุทธ์ หนุน “รัฐ – เอกชน” ลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย นวัตกรรมสูงขึ้น

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)   โดย สำนักกลยุทธ์และพัฒนากองทุน ร่วมกับ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม WORKSHOP ประชุมเชิงปฏ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

เริ่มแล้ว !! “ศิลปาชีพ ปี 64” ที่สุดแห่งมิติใหม่ของการช้อปสินค้า OTOP เปิดประสบการณ์ ช้อปพร้อมกัน ทั้งออนไลน์-ออนไซต์ 30 ก.ย. – 9 ต.ค. นี้

 เปิดประสบการณ์งานช้อปสินค้า OTOP สู่ยุคออนไลน์เต็มตัว!! กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย จัดงาน “ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ปี 2564” ครั้งที่ 10  ในรูปแบบ Virtual Event …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

NIA เปิดรายงานการพัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย ปี 2564​ เร่งเครื่องเดินหน้าขับเคลื่อนไทยก้าวสู่ ‘ประเทศแห่งสตาร์ทอัพ’

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมแหล่งความรู้ ตลอดจนการพัฒนาฐานข้อมูลให้แก่กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นหรือสตาร์ทอัพ สำหรับใช้เป็นกลไก …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“สธค.เราไม่ทิ้งกัน” ช่วยเหลือช่วงโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่มีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อย อย่างทั่วถึงด้วยการแบ่งเบาภาระรายจ่ายในด้านดอกเบี้ย …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]