Daily Archive: พฤศจิกายน 21, 2021

ททท. ชวนท่องเที่ยวทางน้ำ “ ตักบาตรไหว้พระทางน้ำ ล่องเรือชมหิ่งห้อย อิ่มอร่อยกับเมนู ปลาทู ปูไข่ ” โครงการ “ชิลล์ทั้งปีที่.. สมุทรสงคราม”

ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม เชิญร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ “ ตักบาตรไหว้พระทางน้ำ ล่องเรือชมหิ่งห้อย อิ่มอร่อยกับเมนู ปลาทู ปูไข่ ” ในโครงการ “ ชิลล์ทั้งปีที่.. สมุทรสงคราม ” “จังหวัดส …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]