Daily Archive: พฤศจิกายน 22, 2021

พม.จับมือ มูลนิธิ BCL “สร้างยุวชนคนเกษตร เกษตรกรรุ่นใหม่” โดยใช้พื้นที่นิคมสร้างตนเองเป็นแหล่งฝึกทักษะ การเรียนรู้เชิงประจักษ์

พม.จับมือ มูลนิธิ BCL “สร้างยุวชนคนเกษตร เกษตรกรรุ่นใหม่” โดยใช้พื้นที่นิคมสร้างตนเองเป็นแหล่งฝึกทักษะ การเรียนรู้เชิงประจักษ์ ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมบรมไตรโลกนาถ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“เอนก” โชว์วิสัยทัศน์ วางเป้าหมายรับนโยบายไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้วในปี 2580

“เอนก” โชว์วิสัยทัศน์ วางเป้าหมายรับนโยบายไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้วในปี 2580 ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชี้ประเทศต้องเดินด้วย 2 ขา ทั้งวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมควบคู่กับเศรษฐกิจสร้างสรรค …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ยิ่งใหญ่ “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564” ใต้แนวคิด “พลังงานวิจัย สู่ยุคใหม่แห่งอนาคต” แบบ New Normal

ศาสตราจารยพิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีกระทรวงอว. เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564  ภายใต้แนวคิด “พลังงานวิจัย สู่ยุคใหม่แห่งอนาคต” โดยมีผู้บริหารวช.และหน่วยงานเครือข่ายวิจ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ซัสโก้ ฝ่าวิกฤต Covid-19 จับมือพันธมิตร ขยายสถานีบริการน้ำมัน สู่เมืองพัทยา

ซัสโก้ ฝ่าวิกฤต Covid-19 จับมือพันธมิตร ขยายสถานีบริการน้ำมัน สู่เมืองพัทยา ซัสโก้ เดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนธุรกิจฝ่าวิกฤต Covid-19 จับมือพันธมิตรขยายพื้นที่บริการ สาขาที่250 สู่เมือ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]