Daily Archive: พฤศจิกายน 26, 2021

วช. มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 100,000 บาท โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. ผนึกสถาบันวัคซีนฯ ขับเคลื่อนวิจัย-นวัตกรรม พัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนระดับป.โท-เอก

วช. ผนึกกำลัง สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาบุคลากรด้านวัคซีนระดับปริญญาโทและเอก(ปี2564-2568) ระยะเวลา 5 ปี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. สำนักงานการวิจัยแห่งชา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“นวัตกรรมเส้นใยจากผักตบชวา” สร้างมูลค่าเพิ่มสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์

ในปี 2562 ผักตบชวาเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงและเป็นวัสดุเหลือทิ้งเยอะมาก ทีมวิจัยได้ของบประมาณจาก วช.สำหรับการดำเนินการในปีแรก ผลิตเป็นเส้นด้ายและผ้าจากผักตบชวาขึ้นมาก่อน พอปี 2563 ได้งบจาก ปตท. สนับสนุนให …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช.-เทศบาลยะลา นำนักวิจัย ม.นเรศวร เก็บตัวอย่างซากเชื้อ SARS-CoV-2 ในน้ำเสียโสโครก

วช.-เทศบาลยะลา นำนักวิจัย ม.นเรศวร เก็บตัวอย่างซากเชื้อ SARS-CoV-2 ในน้ำเสียโสโครก ที่ยะลา หาฮอตสปอตการระบาดโควิด-19 ในชุมชน ล่วงหน้า 2 สัปดาห์ วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2564 นักวิจัยจากมหาวิทยาลั …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]