Daily Archive: ตุลาคม 4, 2022

เมืองไทยประกันชีวิต คว้ารางวัลระดับสากล “Excellence in the Use of HR Tech”

เมืองไทยประกันชีวิต คว้ารางวัลระดับสากล “Excellence in the Use of HR Tech” ความเป็นเลิศด้านการใช้เทคโนโลยีในงาน HR จากสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์  นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

เด็กไทยเจ๋ง ปั้นนวัตกรรมดิจิทัลรองรับสังคมผู้สูงวัย

เด็กไทยเจ๋ง ปั้นนวัตกรรมดิจิทัลรองรับสังคมผู้สูงวัย ในการประกวดข้อเสนอเชิงนโยบาย พร้อมนวัตกรรมทางสังคมของคนรุ่นใหม่ แก้ปัญหาผู้สูงอายุมีภาวะพึ่งพิง สช.-สปสช.-กรุงไทย เล็งต่อยอดใช้ในอนาคต สำนักงานคณะกร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

จากตำนานสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ DiaStar Original

จากตำนานสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ DiaStar Original “ถ้าเราจินตนาการถึงสิ่งใดได้ แปลว่าเราสามารถทำมันได้ และถ้าเราทำได้ เราจะลงมือทำ” จากวิสัยทัศน์นี้ของ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ทำให้ Rado ไม่เคยหยุดยั้งการ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]