Daily Archive: ตุลาคม 27, 2022

ครบรอบ 60 ปี โตโยต้า สานต่อเจตนารมณ์สร้างโอกาสเด็กไทยสมทบทุนมูลนิธิโตโยต้า 500 ล้านบาท

ครบรอบ 60 ปี โตโยต้า สานต่อเจตนารมณ์สร้างโอกาสเด็กไทยมอบเงินสมทบทุนให้มูลนิธิโตโยต้า 500 ล้านบาท รวมมูลค่าเงินทุนจดทะเบียน ทั้งสิ้น 900 ล้านบาท มุ่งมั่นต่อยอดการแบ่งปันที่ไม่สิ้นสุด สู่การขับเคลื่อนคว …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

63 ปี วช. มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา เวที NRCT Talk เวทีแห่งคนช่างคิด

63 ปี วช. มุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา ในเวที NRCT Talk เวทีแห่งคนช่างคิด วันที่ 27 ตุลาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดเวทีเสวนา NRCT Talk เนื่องใน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

okmd เปิดบ้านโชว์แผนกระตุกต่อมคิดคนไทย มุ่งสู่สังคมแห่งโอกาส

okmd เปิดบ้านโชว์แผนกระตุกต่อมคิดคนไทย มุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสเดินหน้าสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในโลกยุคใหม่      สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ okmd จัดงาน Ope …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช.เปิดตัวระบบ e-service ขอใบอนุญาตใช้-ผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

เพื่อยกระดับขีดความสามารถบริการด้วยระบบดิจิทัล ผ่านช่องทางออนไลน์ ในงานวันคล้ายวันสถาปนา วช. ครบรอบ 63 ปี วันที่ 26 ตุลาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

63 ปี วช.ขนงานวิจัยโชว์เวที “NRCT Talk”

26 ตุลาคม 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเวที “NRCT Talk” โชว์ผลงานวิจัยที่ วช. ให้การสนับสนุนและผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ปร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]